نمایشگاه شیرینی

خانه | جزییات خبر

فستیوال شیرینی خشک ازتاریخ 96/12/3 الی 96/12/8 برگزار میگردد.  

  محل برگزاری : خیلبان شیخ صدوق شمالی،خیابان شیخ مفید ،مقابل تقاطع اول جنب سوغات یزد