'
×

امید منافی

خانه | امید منافی

دوره هایی که این استاد تدریس می کند
نام درس تاریخ شروع روز و ساعت مدت زمان ظرفیت
باقواهای استانبولی 1397/10/15 10:15 12 دقیقه 10 نفر ثبت نام جزییات دوره
شيريني هاي تركيه اي 1397/10/17 10:0 90 دقیقه 10 نفر ثبت نام جزییات دوره