دوره کیک ساز و تر ساز

دوره ها | دوره کیک ساز و تر ساز


الهه


موارد آموزشی در دوره کیک ساز و تر ساز: 1- پخت تارت 2- نان خامه ای 3-کیک شطرنجی 4-پخت پای 5-استند کردن 6- مزه دار کردن کیک و تزیینات پایه ای کیک مثل : تکنیک میوه و آگار ، کار با زرورق شکلات و فوندانت و تکنیک کیک ژله با قالب ناودونی