دسر مدرن

دوره ها | دسر مدرن


الهه


موارد آموزشی دوره در سه جلسه : 1) یازده نوع دسر با فیلنگها و موسهای متفاوت 2) انترمتها و پتی گتئوها و فینگری با مزه های خاص و متفاوت 3) یک نوع دسر لیوانی 4) شکلات دست ساز 5) بن بن و فیلینگ 6) علم شکلات و استفاده از شکلات ریل 7) دکورهای شکلات و ....