کوکی با دکور رویال آیسینگ

دوره ها | کوکی با دکور رویال آیسینگ


الهه


آموزش کوکی های دکوری به صورت کارگاه عملی در سه جلسه: 1)پخت بیسکوییت پایه 2)آموزش خمیر نقاشی 3)آموزش آیسینگ وغلظت های مختلف آن 4)آموزش دکورهای فانتزی کوکی