شيريني هاي تركيه اي

دوره ها | شيريني هاي تركيه اي


امید


موارد آموزشی دوره شيريني هاي تركيه اي در یک جلسه عملی : آشنايي با انواع شيريني هاي تبريز و تركيه (قرابیه گردویی، قرابیه بادام اصل تبریز، لوز زعفرانی، شیرینی عسلی و...)